Lasol Grundolja V

Lasol Grundolja V är en vattenburen färglös olja som används för att ge ett extra skydd mot fuktupptagning på utsatta ställen. Speciellt viktigt är behandling av starkt sugande ytor som ändträ och skarvar i virke.

Lasol Grundolja V är uppbyggd på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror), vilket ger en god penetration och ett effektivt skydd mot fuktupptagning. Lasol Grundolja V innehåller fungicider som skyddar mot påväxt av svartmögel och alger.

Handla Lasol Grundolja V

Vi säljer våra produkter via våra återförsäljare eller via vår webshop.

Information och målningsinstruktioner

Materialbeskrivning och användningsområde

Lasol Grundolja V är en vattenburen färglös olja som används för att ge ett extra skydd mot fuktupptagning på utsatta ställen. Speciellt viktigt är behandling av starkt sugande ytor som ändträ och skarvar i virke.

Lasol Grundolja V är uppbyggd på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror), vilket ger en god penetration och ett effektivt skydd mot fuktupptagning. Lasol Grundolja V innehåller fungicider som skyddar mot påväxt av svartmögel och alger.

Tekniska Data

Bindemedel: Alkydemulsion och kallpressad linolja

Kulörer: Färglös

Viskositet: Ca 40cP Brookfield

Densitet: 1,0 kg/liter

Torrhalt/vikt: Ca 20%

Lösningsmedel: Vatten

Appliceringsdata

Materialåtgång: 7-9 m²/liter oförtunnad färg på finsågat virke

Torktid: Torr och övermålningsbar efter ca 24 timmar, vid +20°C och normal luftfuktighet

Applicering: Pensel, spruta, roller, flödesmaskin eller doppning

Förtunning/rengöringsmedel: Vatten

Förpackning: 1, 5 och 10 liter

Målningsanvisningar

Underlaget skall vara torrt och rent. Lasol Grundolja V appliceras med pensel, spruta, roller eller doppning. Lasol Grundolja V är en penetrerande grundolja för utvändig träfasad och som används på fuktutsatta ställen såsom skarvar, ändträ och spikskallar. På ändträ som är starkt sugande rekommenderas doppning.

Lasol Grundolja V kan även användas som en extra behandling före målning med Lasol Utomhusgrund för att därefter täckmåla 2 gånger Lasol Fasadmatt.