Lasol Fasadmatt – den matta vattenburna alkydoljefärgen

 

En matt och vacker fasadfärg

Lasol Fasadmatt är en vattenburen täckfärg för målning av träpanel utomhus. Färgen ger en vacker matt yta där träets struktur är synlig. Lasol Fasadmatt är en vattenburen alkydemulsionsfärg som tränger in i träet och ger ett bra skydd mot fuktupptagning. Produkten innehåller fungicider som skyddar mot tillväxt av svartmögel och alger.

Välj din kulör

 Du kan få Fasadmatt i den brytning du önskar enligt vår standardfärgkarta eller enligt NCS-färgkartan.

Mörka kulörer blir betydligt varmare i syd- och sydvästlägen än ljusa och är därför känsligare för kritning/blekning. Detta innebär kortare underhållsintervall för mörka och svarta kulörer.

Fler produkter

Sortimentet av Lasol produkter för utvändiga träfasader består förutom Fasadmatt av Utomhusgrund – vattenburen grundfärg för penselmålning samt Grundolja V – vattenburen färglös olja för ändträ, skarvar, spikskallar med mera.

 

Handla Lasol Fasadmatt

Vi säljer våra produkter via våra återförsäljare eller via vår webshop.

Information och målningsinstruktioner

Materialbeskrivning och användningsområde

Lasol Fasadmatt är en vattenburen matt alkydemulsionsfärg för täckmålning av utvändig träpanel. Lasol Fasadmatt ger en vacker matt yta och där träets struktur syns. Färgen innehåller effektivt medel för skydd mot påväxt av svartmögel och alger.

Tekniska Data

Bindemedel: Alkydemulsion och kallpressad linolja

Kulörer: Standardkulörer enligt färgkarta ”Lasol färg för trä utomhus”. 
Specialkulörer enligt NCS – färgkartan

Pigment: Ljusäkta oxidpigment

Viskositet: Ca 3.500 cP Brookfield

Densitet: 1,25 kg/liter

Torrhalt /vikt: Ca 53%

Lösningsmedel: Vatten

Glans: Matt

Appliceringsdata

Materialåtgång: Sågat virke 5-7 m²/liter. Hyvlat virke 7-9 m²/liter

Torktid: Dammtorr efter ca 3 timmar och genomtorr/övermålningsbar efter ca 24 timmar vid +20°C och 50% relativ luftfuktighet. Torkning sker genom vattenavgång och oxidation.

Applicering: Pensel

Förtunning/rengöringsmedel: Vatten

Förpackning: 1, 5 eller 10 liter plasthink

Målningsanvisningar

Nytt trä

Träet skall vara rent och torrt. Fuktkvoten får vara max. 16%. Måla ej vid lägre temperatur än +10°C eller på kraftigt solvärmda ytor. Borsta bort lös smuts och slipa bort eventuellt grånad ytved. Ändträ och skarvar mättas med Lasol Grundolja V. Hela ytan grundmålas därefter med Lasol Utomhusgrund. Ytan målas sedan 2 gånger med Lasol Fasadmatt.

Tidigare målat trä

Löpande underhåll av målade träpanel gör att framtida underhåll blir enklare och ger ett bättre skydd av träet. En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna vartannat år och vid behov tvätta ytor som är nedsmutsade eller har fått eventuell påväxt.

Vid ommålning är det viktigt att veta vilken färgtyp som huset tidigare målats med; alkydfärg, akrylatfärg (plastfärg) eller slamfärg. Man bör fortsätta använda samma färgtyp vid ommålning.

Slamfärg (typ Falu rödfärg) kan endast målas om med slamfärg.

Är fasaden målad med vattenburen akrylatfärg är det olämpligt att övermåla med en alkydfärg som Lasol Fasadmatt. Då alkydfärgen torkar finns risk att det tidigare målningsskiktet släpper från underlaget.

Vill man ändå måla med alkydfärg måste man ta bort all akrylatfärg tills en ren träyta erhålles . Obs! Lut får ej användas då alkaliska rester i träet bryter ner alkydfärg.

Är fasaden målad med alkydfärg, vatten- eller lösningsmedelsburen, går det däremot bra att måla om med Lasol Fasadmatt.

För att kontrollera vilken ursprunglig färgtyp det rör sig om kan man ta en trasa med T-sprit och gnugga på ytan. Löser sig färgen och blir gummiliknande är det målat med en akrylatfärg. Gnuggar man med en trasa med kaustiksodalösning och färgen löser sig är det målat med en alkyd- eller oljefärg.

Förberedelser

Träet skall vara torrt före målning och fuktkvoten skall vara max. 16%. Undvik målning på kraftigt solvärmda ytor. Skrapa bort all löst sittande färg och vädergrånad ytved. Borsta bort lös smuts. Mätta skarvar och ändträ med Lasol Grundolja V. Tvätta de ytor som skall målas med lämpligt rengöringsmedel. Det är viktigt att inte använda alkaliskt medel, typ lut eller kaustik soda, då det förstör oljefärgen (se ovan). Det är speciellt viktigt med rengöring om panelen är missfärgad av mögel eller alger. Börja nerifrån och arbeta uppåt. Skölj därefter noga med rent vatten.

OBS! Använd inte högtryckstvätt. För högt vattentryck kan ge fuktskador bakom fasadpanelen och i isoleringen.

Grundmåla de trärena ytorna med Lasol Utomhusgrund.

Skador på färgskiktet

Vid mekaniska skador eller avflagnad färg skall den trärena panelen rengöras väl. Är träet ”vädergrånat” ska detta slipas bort till friskt trä. Grundmåla de trärena ytorna med Lasol Grundolja V och måla direkt därefter skadade ytor 1 gång med Lasol Utomhusgrund.

Målning

Färdigmåla med pensel 2 gånger med Lasol Fasadmatt. Applicera Lasol Fasadmatt flödigt och stryk ut jämnt över hela ytan. Första skiktet ska vara genomtorrt innan målning av det andra skiktet. 

Ladda ned information