Engwall o. Claesson, sedan 1915

Företagets historia

Färgföretaget Engwall o. Claesson AB härstammar ur den färghandel som den småländske målarmästaren Ernst Othander Claesson startade 1915 i Stockholm. Färghandeln kombinerades då med eget måleri. Butiken säljer fortfarande Engwall o. Claessons produkter.

Under mellankrigstiden hade färghandeln även områdesagentur för Stockholm och Norrland, bl.a. för göteborgska färgföretaget Dorch Bäcksin. Viss egen färgtillverkning startades i en närliggande fastighet.

Efter kriget startade färgproduktionen i större skala, och 1955 byggdes en fabrik i Bromma.

Hans Claesson, sonson till Ernst köpte 1975 hela företaget från familjen. 1987 köptes även familjeföretaget Pehr Engwall AB upp, och nuvarande Engwall o. Claesson AB formades.

2002 omorganiserades företaget och samtliga butiker såldes av.

Företagets nya affärsidé är att endast tillverka produkter med bindemedel baserade på förnyelsebar råvara. Således tillverkar och säljer Engwall o. Claesson AB idag enbart oljefärg, dels av den äldre typen men även modern vattenburen för utomhus- och inomhusbruk.

Det kan nämnas att i den lokal på Tomtebogatan 14, som färghandeln startades i, bedrivs fortfarande färgförsäljning dock inte i Engwall o. Claessons ägo. Butiken säljer Engwall o. Claessons sortiment.