Lasol Industri 6000

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Lasol Industri 6000 är en vattenburen snabb torkande kombinations färg som kan användas som grundfärg samt mellanstrykningsfärg på sig själv. Den är avsedd för industriell behandling av utvändig träpanel och uppfyller kraven för Certifierad Målad Panel (CMP) ytbehandlingsklassen CMP-G och CMP-G/M. Den är uppbyggd på modifierad alkydemulsion och akrylatpolymer som bindemedel vilket ger god penetration i träet, ett effektivt skydd mot fuktupptagning samt goda staplingsegenskaper. Lasol Industri 6000 innehåller fungicider som förhindrar påväxt av svartmögel och alger.

Färdigmålning av grundmålade paneler rekommenderas med två skikt av Lasol Fasadmatt 9000-serien så snart som möjligt, dock senast inom 6 månader.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Fakta

Bindemedel: Modifierad alkydemulsion och akrylatpolymer
Kulörer: Standardkulörer vit, grå, gul, röd och svart
Specialkulörer enligt färgkartan
Pigment: Ljusäkta oxidpigment
Viskositet: C:a 50-70 sekunder med DIN kopp 4 mm
Densitet: 1,2 kg/liter
Torrhalt /vikt: C:a 48 %
Lösningsmedel: Vatten
Glans: Matt, ca 10

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Appliceringsdata

Rek. påläggsmängd våt färg: 150 – 190 g/m2 oförtunnad färg
Materialåtgång (ett skikt): 7-9 m2/liter oförtunnad färg på finsågat virke 3-sidig målning
Torktid: Övermålningsbar efter 2 timmar vid +20°C, 50 % relativ luftfuktighet och ströläggning mellan panelerna. Vid inplastning av målade paneler förlängs torktiden.
Applicering: Spruta, borstmålningsmaskin eller roller
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten
Spädning: Rekommenderas ej, max. 5% med vatten
Förpackning: 10 liters plasthink eller 800 liters container

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][idea]

Referensdokument

[icon type=”icon-acrobat”] Produktblad Lasol Industri 6000 – teknisk beskrivning och målningsanvisningar

[/idea][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]