Grundolja V

Lasol Grundolja V är en vattenburen färglös olja som används för att ge ett extra skydd mot fuktupptagning på utsatta ställen. Speciellt viktigt är behandling av starkt sugande ytor som ändträ och skarvar i virke.

Lasol Grundolja V är uppbyggd på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror), vilket ger en god penetration och ett effektivt skydd mot fuktupptagning. Lasol Grundolja V innehåller fungicider som skyddar mot påväxt av svartmögel och alger.

Fakta

Bindemedel: Alkydemulsion och kallpressad linolja
Kulörer: Färglös
Viskositet: Ca 1.000 cP Brookfield
Densitet: 1,00 kg/liter
Torrhalt /vikt: Ca 20%
Lösningsmedel: Vatten

Appliceringsdata

Materialåtgång: 7-9 m²/liter oförtunnad färg på finsågat virke
Torktid: Övermålningsbar efter ca 24 timmar, vid +20°C och normal luftfuktighet och ströläggning mellan panelerna
Applicering: Pensel, spruta, roller, flödesmaskin eller doppning
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten
Förpackning: 1, 5 och 10 liter

Referensdokument

Produktblad Lasol Grundolja V – teknisk beskrivning och målningsanvisningar