Lasol Industri 5000

Lasol Industri 5000 är en vattenburen snabb torkande alkydfärg som används som grundfärg för trä utomhus. Den är avsedd för industriell behandling av utvändig träpanel och uppfyller kraven för Certifierad Målad Panel (CMP) ytbehandlingsklass CMP-G. Den är uppbyggd på modifierad fet alkydemulsion som bindemedel vilket ger en god penetration och ett effektivt skydd mot fuktupptagning. Lasol Industri 5000 innehåller fungicider som förhindrar påväxt av svartmögel och alger.

Vid vidare industriell applicering av s.k. ”mellanstrykningsfärg” rekommenderas Lasol Industri 6000 eller Lasol Fasadmatt 8000-serien.

Färdigmålning av grundmålade paneler rekommenderas med två skikt av Lasol Fasadmatt 9000-serien så snart som möjligt, dock senast inom 6 månader.

Fakta

Bindemedel: Modifierad alkydemulsion
Kulörer: Standardkulörer vit, grå, gul, röd och svart
Specialkulörer enligt färgkartan
Pigment: Ljusäkta oxidpigment
Viskositet: C:a 50-70 sekunder med DIN kopp 4 mm
Densitet: 1,2 kg/liter
Torrhalt /vikt: C:a 47 %
Lösningsmedel: Vatten
Glans: Matt, ca 5

Appliceringsdata

Rek. påläggsmängd våt färg: 150 – 190 g/m2 oförtunnad färg
Materialåtgång (ett skikt): 7-9 m2/liter oförtunnad färg på finsågat virke 3-sidig målning
Torktid: Övermålningsbar efter 2 timmar vid +20°C, 50 % relativ luftfuktighet och ströläggning mellan panelerna. Vid inplastning av målade paneler förlängs torktiden.
Applicering: Spruta, borstmålningsmaskin eller roller
Förtunning / rengöringsmedel: Vatten
Spädning: Rekommenderas ej, max. 5% med vatten
Förpackning: 10 liters plasthink eller 800 liters container
fdsa fdsa

Referensdokument

Produktblad Lasol Industri 5000 – teknisk beskrivning och målningsanvisningar