Lasol Fasadmatt – den moderna miljövänliga utomhusfärgen

Fasadmatt är en vattenburen täckfärg för målning av träpanel utomhus. Färgen ger en vacker matt yta där träets struktur är synlig. Ett hus målat med Fasadmatt ser nymålat ut år efter år tack vare färgens unika högkvalitativa sammansättning.

Förnyelsebara råvaror

Fasadmatt är uppbyggd på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel, vilket är förnyelsebara råvaror som tränger in i träet och ger ett bra skydd mot fuktupptagning. Fasadmatt innehåller fungicider som effektivt skyddar mot tillväxt av svartmögel och alger.

Välj din kulör

Måleriföretag och husfabrikanter har i många år använt Fasadmatt för dess goda egenskaper. Nu kan du enkelt köpa Fasadmatt i vår webbshop i den kulör du önskar.

Du kan få Fasadmatt i den brytning du önskar enligt vår standardfärgkarta eller enligt NCS-färgkartan.

Fler produkter

Sortimentet av Lasol produkter för utvändiga träfasader består förutom Fasadmatt av Utomhusgrund – vattenburen grundfärg för penselmålning samt Grundolja V – vattenburen färglös olja för ändträ, skarvar, spikskallar med mer.

För mer information om produkterna samt målningsanvisningar, se produktdatablad för respektive produkt.

Handla Lasol Fasadmatt

Vi säljer våra produkter i första hand via vår webbshop.
Efter att tidigare haft egna butiker så har vi nu fokuserat försäljningen till webben.

Information och målningsinstruktioner

Lasol Fasadmatt 9000 är en vattenburen matt täckfärg för målning av utvändig träpanel. Den är uppbyggd på fet alkydemulsion och kallpressad linolja som bindemedel (förnyelsebara råvaror). Lasol Fasadmatt ger en vacker matt yta och ett dokumenterat långvarigt skydd där träets struktur syns.

Lasol Fasadmatt har bevisat lång livslängd med bibehållen kulör tack vare pigmentval, glansvärde och sammansättning. Färgen innehåller effektivt medel för skydd mot påväxt av svartmögel och alger.

Bindemedel: Alkydemulsion och kallpressad linolja

Kulörer: Standardkulörer enligt färgkarta ”LASOL Färg på trä utomhus”
Specialkulörer enligt NCS-färgkartan

Pigment: Ljusäkta oxidpigment

Viskositet: Ca 3.500 cP Brookfield

Densitet: 1,25 kg/liter

Torrhalt/vikt: Ca 50%

Lösningsmedel: Vatten

Glans: Matt glans 8 Gardner 60°

Materialåtgång: Sågat virke 5-7 m²/liter. Hyvlat virke 7-9 m²/liter.

Torktid: Dammtorr efter ca 3 timmar och genomtorr efter ca 24 timmar vid +20°C och normal luftfuktighet

Applicering: Pensel

Förtunning/rengöringsmedel: Vatten

Förpackning: 1, 5 och 10 liter plasthink

Nytt trä

Träet skall vara rent och torrt. Fuktkvoten får vara max. 16%. Måla ej vid lägre temperatur än +10°C. Borsta bort lös smuts och slipa bort eventuellt grånad ytved. Ändträ och skarvar mättas med Lasol Grundolja V. Hela ytan grundmålas därefter med Lasol Utomhusgrund. Ytan målas sedan 2 gånger med Lasol Fasadmatt 9000.

Tidigare målat trä

Löpande underhåll av målade träpanel gör att framtida underhåll blir enklare och ger ett bättre skydd av träet. En allmän rekommendation är att se över de målade ytorna vartannat år och vid behov tvätta ytor som är nedsmutsade eller har fått eventuell påväxt.

Vid ommålning är det viktigt att veta vilken färgtyp som huset tidigare målats med; alkydfärg, akrylatfärg (plastfärg) eller slamfärg. Man bör fortsätta använda samma färgtyp vid ommålning.

Slamfärg (typ Falu rödfärg) kan endast målas om med slamfärg.

Är fasaden målad med vattenburen akrylatfärg är det olämpligt att övermåla med en alkydfärg som Lasol Fasadmatt. Då alkydfärgen torkar finns risk att det tidigare målningsskiktet släpper från underlaget.

Vill man ändå måla med alkydfärg måste man ta bort all akrylatfärg tills en ren träyta erhålles . Obs! Lut får ej användas då alkaliska rester i träet bryter ner alkydfärg.

Är fasaden målad med alkydfärg, vatten- eller lösningsmedelsburen, går det däremot bra att måla om med Lasol Fasadmatt 9000.

För att kontrollera vilken ursprunglig färgtyp det rör sig om kan man ta en trasa med T-sprit och gnugga på ytan. Löser sig färgen och blir gummiliknande är det målat med en akrylatfärg. Gnuggar man med en trasa med kaustiksodalösning och färgen löser sig är det målat med en alkyd- eller oljefärg.

Förberedelser

Träet skall vara torrt före målning och fuktkvoten skall vara max. 16%. Undvik målning på kraftigt solvärmda ytor. Skrapa bort all löst sittande färg och vädergrånad ytved. Borsta bort lös smuts. Mätta skarvar och ändträ med Lasol Grundolja V. Tvätta de ytor som skall målas med lämpligt rengöringsmedel. Det är viktigt att inte använda alkaliskt medel, typ lut eller kaustik soda, då det förstör oljefärgen (se ovan). Det är speciellt viktigt med rengöring om panelen är missfärgad av mögel eller alger. Börja nerifrån och arbeta uppåt. Skölj därefter noga med rent vatten.

OBS! Använd inte högtryckstvätt. För högt vattentryck kan ge fuktskador bakom fasadpanelen och i isoleringen.

Grundmåla de trärena ytorna med Lasol Utomhusgrund.

Skador på färgskiktet

Vid mekaniska skador eller avflagnad färg skall den trärena panelen rengöras väl. Är träet ”vädergrånat” ska detta slipas bort till friskt trä. Grundmåla de trärena ytorna med Lasol Grundolja V och måla direkt därefter skadade ytor 1 gång med Lasol Utomhusgrund.

Målning

Normal underhållsmålning görs 2 gånger med Lasol Fasadmatt 9000.

Lasol Fasadmatt 9000 är anpassad för målning med pensel.